Privatlivspolitik for Smarter Living

I vores Privatlivspolitik for Smarter Living finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

Generelt

1.1. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos Smarter Living, eller når du besøger vores webshop på www.smarterliving.dk.

Dataansvarlig

2.1. Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

Victor Wickström

Smarter Living
C/o republikken Vesterbrogade 26
1620 København V
CVR nr. 38005529

2.2. Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretslige regler, som måtte være gældende efter d. 25. maj 2018.

2.3. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik eller til måden, vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Smarter Living, kan du rette henvendelse på smarterliving@smarterliving.dk.

2.4. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller mener du at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til Smarter Living. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Website og cookies

3.1. Når du besøger Smarter Living’s webshop, benytter vi Google Analytics-cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan vores brugere interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.

3.2 Som nævnt i pkt. 3.1. benytter vi Google Analytics-cookies for at give os indsigt i, hvordan de besøgende benytter vores website. Vi deler ikke denne data med nogen, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende. Du kan læse mere om Google Analytics-cookies her: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

3.3. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Det anbefales ikke).

3.4. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette eller blokerer cookies, kan du se en vejledning her.

Indsamling af personlige oplysninger

4.1. Er du kunde eller kontakter os, indsamler vi, hvis det er relevant, følgende almindelige personoplysninger om dig, herunder: navn, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og e-mailadresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR nr. m.v. Endvidere indsamler betalingsgateway-udbyderen betalingskortoplysninger ved gennemførelse af køb med kreditkort. Alle transaktioner sendes krypteret via SSL (Secure Sockets Layer) og er helt sikre. Smarter Living opbevarer ikke dine kreditkortoplysninger. Dine kreditkortoplysninger opbevares hos vores betalingsleverandør. Ønsker du at få oplyst hvem vores betalingsleverandør er, bedes du kontakte os på smarterliving@smarterliving.dk.

4.2. Personoplysninger afgives udelukkende til tredjepart, hvis det er i kundens eller den besøgendes interesse.

4.3. Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

Behandling af personlige oplysninger

5.1. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når du bliver oprettet som kunde eller når du tilmelder sig vores nyhedsbrev. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi som dansk virksomhed har, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

5.2. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

5.3. Til et vist omfang indsamler vi data og anvender til profilering til formål der er i kundens interesse og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

5.4. Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at: Fremsende ordrebekræftelse, trackingmail m.v. til dig Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger Udføre dine ordrer og levere vores produkter Håndtere administration af kundeforholdet til dig Fremsende adviseringer om nye muligheder, produkter, priser, systemopdateringer, nedetider m.v. via e-mail.

Deling af dine personoplysninger

6.1. Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, logistik, marketing mv. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support, vores bank og den bank, der har udstedt det kreditkort, som anvendes til køb.

6.1.2. Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

6.2. Direktøren og kundeservice-medarbejdere samt IT-konsulenter for Smarter Living har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig. Ansvarlig for Datastyringen hos Smarter Living er Direktøren for Smarter Living.

6.3. Oplysninger, der leveres til Smarter Living, offentliggøres eller sælges ikke på nogen måde til tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med omstrukturering eller et helt eller delvis salg af selskabet. Eventuel offentliggørelse i en sådan situation vil være i overensstemmelse med den gældende personoplysningslov på et givet tidspunkt.

Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

7.1 Som dataansvarlig deler vi udelukkende personlige oplysninger med modtagere uden for EU/EØS, hvis de forpligtiger sig til at overholde den samme europæiske lovgivning, som vi gør.

7.2 Gennem vores databehandleraftaler har vi sikret at disse parter ikke misbruger din samlede data.

Beskyttelse af personoplysninger

8.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensynstagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

8.2 Personoplysninger som er registreret hos Smarter Living i forbindelse med et køb opbevares i 5 år, beregnet fra slutningen af det relevante regnskabsår, hvor transaktionen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysningerne gemmes i henhold til Bogføringslovens § 10.

8.3. Personoplysninger som er registreret hos Smarter Living, uden et køb, gemmes højst i 12 måneder efter formålet er afsluttet.

8.4. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen under pkt. 10. “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

8.5. I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Uoverensstemmelser

9.1. Som registreret hos Smarter Living har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringer. Du har også ret til at få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret på dig. Hvis dine data er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse rettet, slettet eller blokeret. Disse rettigheder er dine i henhold til persondataloven. Hvis du har spørgsmål til dette, kontakt venligst Smarter Living på smarterliving@smarterliving.dk.

9.2. Hvis du vil klage over dit køb, bedes du kontakte kundeservice på smarterliving@smarterliving.dk. Hvis en løsning ikke kan opnås, kan du indsende en klage til relevante bestyrelser i området: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. paragraf 58, stk. 1.

9.3. Enhver tvist mellem virksomheden og kunden afgøres efter dansk ret.

9.4. Pr. 15. februar 2016 fik europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform: ODR. ODR skal gøre forbrugerklager om varer og tjenester i EU lettere at håndtere. ODR står for online tvistbilæggelse (online klageopløsning). For forbrugerne betyder det, at de kan klage direkte til det europæiske selskab, hvor de handlede. Formålet med ODR-platformen er at binde mange appelorganer sammen. Forbrugere og virksomheder kan være i direkte kontakt med hinanden.

9.5. Hvis noget er galt med din ordre eller ikke opfylder dine forventninger, beder vi dig kontakte os først, så vi kan finde en tilfredsstillende løsning sammen. I henhold til loven skal vi henvise til følgende link, i tilfælde af at du ikke ønsker at tale med os først: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Sidst opdateret

10.1. Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 20-05-2018 af Smarter Living.